Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Hồ Ngọc Hoài
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ kinh tế chính trị
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0982.909.688
- Email: hongochoai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Minh Nguyệt
- Chức vụ:Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 090.4567.233
- Email:hiennguyet@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thành Hoa
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch MTTQ phường
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân tin học
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 090.458.3377
- Email: hoaduubndtp@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Quế
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0915.043.569
- Email:nguyenquehh71@gmail.com
 
- Đồng chí: Nhâm Sỹ Thuộc
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân kinh tế lao động
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0982.968.279
- Email:nhamsythuoc@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Trường Sơn
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0982.558.848
- Email:nguyentruongson@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Tuyết Mai
- Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kế toán
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0916.188.555
- Email:Phunuhongha@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Quang Hiếu
- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên phường
- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư Quản lý đất đai
- Trình độ LLCT:Sơ cấp
- Điện thoại: 0988.148.892
- Email:Hieuhl199212@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 73