NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hồng Hà (TP Hạ Long) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực. Phường cũng đã luôn quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát động triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tại ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn phường đã cùng nhau ôn lại chặng đường 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005 – 19/8/2022; Điểm lại những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo 138 phường Hồng Hà đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết quả, trên lĩnh vực an ninh chính trị, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến khu phố, tổ dân thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt của tội phạm, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác và cùng lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả. Lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ninh tổ quốc, nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần đấu tranh các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.Để phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào sâu, phát biểu buổi lễ, đồng chí Hồ Ngọc Hoài – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND phường đề nghị: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó lực lượng Công an phải chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Nhất là âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các phần tử xấu và các loại tội phạm, để nhân dân nắm mà chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác kịp thời với chính quyền địa phương. Tập trung xây dựng và củng cố các mô hình, các tổ chức quần chúng làm nòng cốt trong phòng, chống tội phạm ngay tại địa bàn, đủ về số, mạnh về chất, để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, chủ tịch UBND phường Hồng Hà tặng giấy khen.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40