HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BHXH TỰ NGUYỆN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Chiều ngày 12/6, Sở Lao động - TB & XH tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - TB & XH thành phố Hạ Long và UBND phường Hồng Hà tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và xuất khẩu lao động cho đội ngũ cán bộ cấp phường, khu phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo chuyên viên phòng Chính sách lao động - Sở Lao động - TB & XH đã truyền đạt các nội dung về lợi ích, vai trò chính sách BHXH tự nguyện, Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027; tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và truyền thông về chương trình xuất khẩu lao động, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định hiện hành.

Hội nghị truyền thông, tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện và xuất khẩu lao động cho cán bộ chủ chốt các hội, đoàn thể phường; Bí thư, Trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể khu phố, cộng tác viên văn hóa xã hội; cán bộ công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực Lao động - TB & XH phường.

(Một số hình ảnh tại buổi tập huấn)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 72