ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06, TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID - 19 CHO TRẺ EM.

Sáng nay, UBND phường Hồng Hà đón tổ công tác triển khai Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc, UBND phường đã báo cáo tình hình triển khai các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội liên quan đến việc triển khai Đề án 06, nhất là việc bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, con người để số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phường từ 01 tháng 7 năm 2022 đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06; báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 cấp phường; vai trò điều phối và công tác phối hợp giữa các bên trong triển khai hoạt động của tổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, những vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, Tổ công tác của phường đã được cán bộ Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Đề án.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Trụ sở UBND phường Hồng Hà

Cũng trong sáng nay, UBND phường Hồng Hà tiếp tục triển khai tiêm phòng Vắc xin Covid - 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Kết quả, toàn phường đã tiêm 362 mũi Vắc xin - mũi 1, trong đó: Trẻ từ 5-6 tuổi: 56 cháu, trẻ từ 6-11 tuổi: 306 cháu, không có trường hợp phản ứng sau tiêm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14