ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU NƠI CƯ TRÚ

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị, thời gian qua, đội ngũ đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh luôn giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, nêu gương trong mọi công việc, đóng góp tích cực cho các hoạt động của địa phương.

Chi bộ khu 4 có số lượng đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW (gọi tắt là đảng viên 213) đông nhất của phường Hồng Hà (TP Hạ Long), với 526 đảng viên. Những năm qua, đảng viên 213 của Chi bộ đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của khu dân cư. Không chỉ tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập, mà còn tích cực tham gia và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giúp Chi ủy Chi bộ giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách. Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong tham gia ủng hộ, đóng góp cho các phong trào, hoạt động tại khu phố.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 4 Vũ Ngọc Nhiều cho biết: Hằng năm, Chi bộ đều đặn tổ chức 2 lần sinh hoạt đảng viên 213 để trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào của địa phương và nghe đảng viên 213 hiến kế, đóng góp xây dựng khu phố. Các đảng viên đều tham gia đầy đủ, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi cư trú. Vì vậy, mọi hoạt động, phong trào do địa phương phát động đều được các đảng viên 213 tích cực tham gia. Tiêu biểu như ủng hộ trên 38 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; 67 triệu đồng xây dựng nông thôn mới huyện Bình Liêu; hằng năm đều đóng góp trên 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài ở khu. Gần đây nhất, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, đảng viên 213 ở tổ 6 (khu 4) đã hiến trên 300m2 đất, trị giá trên 30 tỷ đồng, để làm đường khu dân cư; đóng góp trên 500 triệu đồng để làm hệ thống thoát nước đô thị....

Với việc gắn kết đảng viên nơi cư trú, nhiều năm liền, Chi bộ khu 4 đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những đóng góp thiết thực của đội ngũ đảng viên 213 đã góp phần không nhỏ giúp khu phố 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phường Hồng Hà hiện có trên 2.700 đảng viên 213; trong đó có nhiều người giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp thành phố, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Hồ Ngọc Hoài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, cho biết: Các đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại nơi cư trú thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tại nơi cư trú. Các đảng viên luôn duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, thể hiện tính gương mẫu, gần dân, được nhân dân kính trọng. Đặc biệt, đảng viên 213 còn có nhiều đóng góp về trí tuệ, tinh thần, vật chất trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong thực hiện Điều lệ, quy định của Đảng, trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên đang học tập, công tác, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.

Đến nay, nhiều cấp ủy chi bộ nơi cư trú duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt với đảng viên 2 kỳ/năm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, nắm tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; đồng thời, thường xuyên tạo điều kiện cho đảng viên có sự gắn bó với cấp ủy, gần gũi với nhân dân, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Đội ngũ đảng viên 213 trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản thực hiện nghiêm việc giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở nơi cư trú, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của thôn, bản, khu dân cư. Phần lớn đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện tốt công tác xã hội. Đại đa số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt....

Để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Quy định số 213-QĐ/TW. Trong đó, coi việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để các đảng viên không chỉ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn nhân cách, phẩm chất, mà còn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa bàn nơi cư trú.

St. Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 153