Sinh hoạt chính trị tư tưởng về các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Vừa qua, các chi bộ phường Hồng Hà đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về hai bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới là cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng", "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh" của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, đồng thời tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng đã giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của tỉnh, các giá trị văn hoá, con người Quảng Ninh; nội dung, giá trị sâu sắc và ý nghĩa của tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam"; qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; về những thành quả đã đạt được của tỉnh sau gần 40 năm thực hiện đổi mới, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền, tạo động lực quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long.

Với chủ đề tuyên truyền “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI" giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

(Một số hình ảnh buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng của các khu phố và trường học trên địa bàn)

 

Minh Nguyệt

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 92